Gemeente Immanuel

http://www.immanuel-gemeente.nl/

Contact Information

Ieplaan 9
Alblasserdam, , Netherlands, 2951 CB
 
0629 065138

Als Heer van de Sabbat ontmoeten we Jeshua (Jezus) tijdens lofprijzing en aanbidding en ervaren dat JHWH onze God Zijn hand uitstrekt tot redding, bevrijding en genezing door de machtige Naam van Jeshua.

We zijn een Sabbatvierende gemeenschap die belijdt dat Jeshua de Messias is, de eniggeboren Zoon van God. We houden onze samenkomsten op iedere zaterdagmorgen om 10.30 uur in 'De Havenkerk' te Alblasserdam, waar we onder leiding van de Heilige Geest met vreugde Gods woord delen. Ook vieren we alle bijbelse feesten zoals vermeld in Leviticus 23.

U bent hartelijk uitgenodigd om samen met ons de Schepper van hemel en aarde te eren in de heerlijke Naam van Jeshua.