Messiaans Het Levend Water

http://www.messiaanshetlevendwater.be/

Contact Information

De beheerders van deze website hebben de visie dat de bijbel van kaft tot kaft het Woord van God is, dat Israël nog steeds G'ds volk is en dat wij, de heidenen, samen met hen erfgenamen mogen zijn van G'ds koninkrijk, door het vergoten kostbaar bloed van onze Heer Yeshua (Jezus).En dat de belofte aan Israël gegeven, nog steeds als een baken recht overeind staat.

Ons geloofsbelijdenis is dat G'd één ( Echad) is en dat we geënt zijn op de Edele Olijfboom 'Rom.11'. Yeshua is Zijn Hebreeuwse naam zoals Zijn ouders en apostelen hem noemden, waarom zouden wij dit dan ook niet doen?