Messiaanse Gemeente Rehoboth

http://www.mg-rehoboth.nl/

Contact Information

Bleeklaan 119
Leeuwarden, , Netherlands, 8921 HA
 
0517-433240

Er is maar één ware geloofsbelijdenis: Gods Woord de Bijbel. Elke andere belijdenis is slechts een heenwijzing naar die ene waarheid. Onderstaande geloofspunten kunnen daarom ook alleen maar gelezen worden als een afspiegeling van die ene waarheid, en zijn zonder meer aan te vullen met andere waarheden uit Gods Woord. Ze zijn bedoeld als hulp, om aan te geven wat onze basis is en waar wij ons in ons dagelijks leven op willen richten.